nieuws

Ergomassages HELPT!

Volgens onderzoek van TNO Arbeid, heeft 4 op de 10 mensen KANS-

klachten (RSI) die met name ontstaan door het langdurig zitten en 

werken in dezelfde houding; ruim 650.000 mensen per jaar verzuimen

door KANS, wat werk-gevers jaarlijks Euro 1,26 miljard kost, per dag 

kost een zieke medewerker Euro 250,00`(bron: ArboNed).

Productiviteit- en kwaliteitsverlies als kostenposten en de medische

kosten zijn hierbij nog niet eens meegerekend.

Het effect van stoelmassages werd wetenschappelijk bewezen. Onderzoek van de Universiteit van Miami heeft uitgewezen dat stoelmassage de hoeveelheid stresshormonen in het bloed aanzienlijk vermindert. Hiervoor werden vijftig onderzoekspersonen onderworpen aan een vergelijkend onderzoek. De ene helft kreeg twee maal per week een stoelmassage, en dit gedurende vijf weken. De andere helft kreeg geen massage.

Voor en na de eerste en de laatste massage werd een EEG en een stresstest afgenomen. Daarnaast vulden de proefpersonen vragenlijsten in over hun jobstress, angstgevoelens en depressiviteit. Tenslotte voerden alle personen ook een aantal wiskundige berekeningen uit. De proeven werden uitgevoerd op beide groepen en zowel voor als na de massage.

De resultaten waren VERBLUFFEND!

Stoelmassage verhoogt de alertheid. Hierdoor worden wiskundige berekeningen sneller en accurater uitgevoerd. Angstgevoelens, depressiescores en jobstress dalen aanzienlijk. Bovendien blijkt uit deze resultaten duidelijk dat het repetitieve effect de positieve invloed van de stoelmassage verhoogt.

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now